Home / Efe Hazretleri’nin Eserleri

Efe Hazretleri’nin Eserleri

Efe Hazretleri’nin Eserleri-Ardında Bıraktıkları:

Efe Hazretleri’nin ardında bıraktığı eserleri, yetiştirdiği kâmil mü’minler, sâlih insanlar ve gönül ehli âlimlerdir. En değerli varlığı da kendisinden sonra irşâd makâmına kâim olan yegâne mahdûmu mümtaz halifesi Hâce Seyfeddin Efendi Hazretleri idi.

Efe Hazretleri’nin bugün elimizde bulunan yazılı eseri ise
“Hulâsatü’l-Hakayık ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî”
(Hakikatlerin Özü Özeti ve Hâce Muhammed Lutfî’nin mektupları) dir.

Eser, mahiyeti ve muhtevâsıyla tasavvufî olup, ifadesinin şekli cihetiyle de baştan sona manzumdur.

Arapça, Farsça ve Türkçe şiirlerden müteşekkil bu manzum eseri Hulâsatü’l- Hakayık ve Hâce Muhammed Lutfî diye isimlendiren ve mevcut yazma nüshaları karşılaştırarak neşre taşıyan Efe Hazretleri’nin yegâne mahdûmu mümtaz halifesi Hâce Seyfeddin MAZLUMOĞLU Efendi Hazretleri’dir. Efe Hazretleri’nin yegâne varisi olan bu muhterem zât eseri, İstanbul, İrfân Matbaasında 1974 yılında hem yeni harflerle, hem de nesih hattıyla (54) bastırıp neşretmiştir.

Eserdeki : “Mukaddime-i Hulâsatü’l- Hakayık” ve “Bir Hatıra” başlıklı kısım ile “Hidayet bahçeleri” adlı bölümler Hâce Seyfeddin Efendi Hazretleri’nin kalemindendir.