Home / Hâce Seyfeddin Efendi Kimdir?

Hâce Seyfeddin Efendi Kimdir?

Hâce Seyfeddin Efendi Hazretleri:

Efe Hazretleri ikinci âilesi Esmâ Hanım’dan 1910 yılında Dinarkom’da doğan oğlu Seyfeddin Efendi’nin terbiye ve tahsîliyle bizzât meşgul oldular.

Onsekiz yaşında beraberlerinde Bitlis’e götürdüler. Daha yedi yaşında Hazret-i Pîr Cenâb-ı Küfrevi’nin ilm-i ledünnî deryâsından hissemend olan Hâce Seyfeddin Efendi, teveccühlerine nâil ve “Seyfeddin bizimdir.” hitâbıyla iltifatlarına mazhar oldukları Şeyh Abdülbâkî Efendi’den hırka ve Şeyh Nesîmî Efendi’den Küfrevî Tâc-ı Şerîfi’ni giydiler.

Hâce Seyfeddin Efendi Hazretleri 1956 yılından ebedî âleme göçünceye kadar tam bir nisbet ve mahviyetle Efe Hazretleri’nin yolunu devâm ettirerek Ümmet-i Muhammed’e hizmet ettiler.

23 Mart 1984 ( 20 Cemâziye’l -âhir, 1404 )Cuma gecesi ebedî âleme göçen Hâce Seyfeddin Efendi Hazretleri’nin na’ş-ı şerîfi Cuma namazını müteâkiben Alvar’a götürülerek Nûr dedesi ve babasının türbesine defn edildi.