Hace Muhammed Lutfi Hayatı, Şahsiyeti Ve Eserleri

Stok Kodu: 9789753818032 Kategoriler:

Açıklama

Efe Hazretleri’nin ruh dünyasının mimarlarının, içinde yetiştiği gönül muhitini belgeler ışığında özenli bir çalışmayla okuyucusuna sunan Muhterem Hüseyin Kutlu’nun önsözünden:

Bu çalışma ona ait belge ve bilgilerin bir araya getirilerek sunumundan ibaret sayılabilir.(?) Hâce Seyfeddin Efendi’nin sohbetlerinden, Efe ile görüşen muhtelif kimselerin hatıralarından tespit ettiğim notları gözden geçirdim.

Efe Hazretleri Vakfı Araştırma Grubu tarafından Efe Hazretlerinin yaşadığı manevî ve coğrafi muhiti içine alan sesli ve görüntülü tespitlerde bulunuldu. Efe Hazretleri’nin yöre ağzıyla okunan gazelleri ve tekke musikî formunda yapılan diğer besteleri notaya alındı. Hâce Hüseyin Efendi’den başlatılarak günümüze kadar Efe Hazretleri’nin şeceresi hazırlandı. Hüseyin Kutlu’nun bu çalışması tarihe not düşecek önemli bir vesika değerindedir. Efe Hazretleri’nin hayatını, mektuplarını, menakıbını, eserlerinden güzel sanatlara yansıyan hat, tezhip, naht, çini, kalem işi, minyatür, nakış ve ebru örneklerini, musikiye yansıyan beste, usul ve notalarını, tam şeceresini bu kitapta bulabilirsiniz.
BİLMEK İSTEDİĞİNİZ HER ŞEY
Eser sekiz bölümden oluşuyor;

Birinci bölümde Hacı Feyzullah Efendi, Ketencizâde, Seyyid Mîr Hamza, Muhammed Küfrevî, Hâce Hüseyin Efendi hakkında yeterli bilgiye sahip olabiliyoruz.

İkinci bölümde Efe Hazretleri’nin hayatı ayrıntılı olarak doğru belge ve bilgiler ışığında anlatılmış, ayrıca bu bölümde altın silsiledeki mana erlerinin kısa biyografileri verilmiştir.

Üçüncü bölümde Efe Hazretleri’nin şahsiyeti, kendi şiirlerinden örneklerle anlatılmış. Yine Efe Hazretleri’nin toplumdaki sosyal, dini, ilmi gelişmelerle nasıl yakından ilgilendiği kendi ifadeleriyle ortaya konulmuş.

Dördüncü bölümde Efe Hazretleri’nin eserleri ve ardına bıraktıklarına yer verilmiş Efe Hazretleri’nin mektupları teberrüken takdim edilmiştir.

Beşinci bölümde daha sonra tamamının yayınlanması düşünülen Efe Hazretleri’nin hayatından kesitler menkıbeler bölümünde didaktik bir üslupla anlatılmıştır.

Altıncı bölümde: Efe Hazretleri’nin sözlerinden oluşan altmış adet hat-tezhip-minyatür eser okunuşları ile birlikte takdim edilmiştir.

Yedinci bölümde: Efe Hazretleri’ne ait otuz sekiz adet bestelenmiş eser notalarıyla birlikte sunulmuştur.

Sekizinci bölümde ise titiz bir çalışmayla hazırlanan Efe Hazretleri’ne ait şecere unutulmamıştır.
Bu kıymetli eser nereye gittiğini bilmeden, fırtınalı denizlerde kaybolan asrın buhranlı insanı için hem safa bahşedecek hem de doğru yolu gösterecek cihan-kıymet bir eser