Hulasatü’l Hakayık Ve Mektubat-ı Hace Mumammed Lutfi

Stok Kodu: 9786055551063 Kategoriler:

Açıklama

HULASATÜ’L HAKAYIK VE Mektubat-ı Hâce Muhammed Lutfî
Efe Hazretleri kendisinde çerağlayan nur-u ilâhiyî bu eseriyle bizimle paylaşıyor. Bizi âşıkâne, ârifâne, âlimâne, mürşidâne şiirleriyle irşâd ediyor. Hisli, hikmetli, nazlı niyazlı şiirlerinde hem aruzu hem hece veznini kullanıyor. Eser kalbi selîme ulaşmanın yollarını anlatan mahdûmu Seyfeddin Efendi’ye ait bir mukaddime ile başlıyor.
-Arabî-Farisî Gazeller
-Silsile-i Şerif
-İlticâ-nâme
-Mirâcü’n Nebî
-Mevlüdü’n Nebî
-DİVANÇE
-Mesnevîler
-Destanlar
-Mersiyeler
-Na’t-ı Habibi Rahman
-Duâ-i Huccâc
-Mânîler, Kıtalar, Fertler ile devam ediyor.