Alipaşa Şubesi

İstanbul’un Kocamustafapaşa semtinde bulunan Hekimoğlu Ali Paşa Camii(1734), kütüphane, türbe, sebil, çeşme ve zaviyesi ile beraber klasik Osmanlı mimarisinin en son eseri olma özelliğini taşımaktadır. Tonozlu ana giriş kapısı üzerine tâçvâri yerleştirilen kütüphanesi ilmin, irfanın en yüce mertebe olduğunu ifade etmektedir.
İstanbul depremlerinden ve yangınlarından nasibini alarak yıllarca bakımsız, harap bir halde kaderine terkedilen bu kıymetli eserin restorasyonunu 2000 yılında vakfımız tarafından tamamlamış ve Uygulamalı Türk-İslam Sanatları Kütüphanesi adı adıyla hizmete açılmıştır.
Osmanlı Türkçesi, hüsn-i hat, tezhip, çiçek ressamlığı, ebru, minytaür, musıki nazariyatı, ney, kanun, klasik kemençe gibi birçok sanat dalında eğitim almak isteyenlerle, kendi sahasında tanınmış üstadları biraraya getiren UTİSK, bugüne kadar yaklaşık 4200 talebeye bu çatı altında ev sahipliği yapmış ve yapmaya devam etmektedir.