Konya Şubesi Faaliyetleri

Aile Yardımı

Şubemize yapılan başvurular neticesinde ihtiyaç sahibi ailelerin yardım talepleri alınmakta olup Hanımlar Kolumuzun da destekleri ile aileler ziyaret edilmektedir. Yerinde yapılan tespitler ile hem yardıma uygunluk durumu hem de uygun görülen ailelerin yardım mahiyetinin kapsamının belirlenmesi gerçekleştirilmektedir. Böylece hayırseverler tespit edilen ihtiyaçlar içerisinden desteklerini ayni yardım şeklinde sağlayabilmektedir. Arzu edenlerden ise nakdi yardımlar alınarak ailelere belirlenen tutarlarda aylık desteklemeler yapılmaktadır. Bu ailelerimizin yıllık olarak değerlendirmeleri yapılarak durumlarında iyileşme olanların yardımı sonlandırılarak yeni bir başvuru için yer açılmaktadır. Toplumumuzun temelinde yer alan aile kurumunun sağlıklı bir şekilde yoluna devam etmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya her zaman gayret etmekteyiz. 

Öğrenci Bursları

İlim peşinde koşan ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin,  her yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde vakfımıza başvurmalarıyla alınan burs taleplerini titiz bir inceleme neticesinde değerlendirerek uygun görülen adaylara, öğrenim durumlarının derecelerine göre  (lise, üniversite, doktora vb.) belirlenen tutarda burs ödemelerini aylık olarak gerçekleştirmekteyiz. Hasretle peşinden koştuğumuz kaybolan İslam Medeniyetimizi diriltme gayesiyle yola çıkan herbir öğrenci kardeşimize cansuyu olmak, onun köklerini daha derinlere salmasını sağlamak ve sürgünlerini yeşertmek için destek olmaya devam edeceğiz.

Kurban Bayramı Yardımları

Arzu eden hayırseverlerimiz isterlerse canlı hayvan bağışı olarak, dilerlerse de islami esas ve usüllere uygun olarak hisselendirdiğimiz kurbanlık hayvanlar üzerinden belirlenen hisse bedellerini ödeyerek dini vecibelerini yerine getirebilmektedirler. Kurban sevincimizi ihtiyaç sahipleri ile paylaşarak bu güzel geleneğimizi devam ettirmekteyiz.

Kermes Faaliyetleri

Genel merkezimizin önderliği ve himayelerinde, şubemiz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz kermes faaliyetlerimiz ile özellikle Hanımlar Kolumuzun, herbiri birer sanat eseri niteliğinde olan gönüllerindeki motif ve süslemelerin hayat bulduğu, elişi nadide eserlerini sergi salonlarımızda ziyarete açmaktayız ve arzu edenler hediyesi karşılığında bu eserlere sahip olabilmektedirler. Kermes faaliyetlerimizden elde ettiğimiz gelir ile yukarda bahsettiğimiz faaliyetlerimiz için kaynak teşkil etmekteyiz. Bizlere düşen ise, emekle atılan her bir ilmeğe, daha sıkı sarılmak ve daha çok destek olmaktır.

Yıllar içerisinde gerçekleştirdiğimiz bazı kermes faaliyetlerimiz:

Konya Fuarı Teşhir Standı (1999)
Konya Fuarı Teşhir Standı (2000)
Konya Fuarı Teşhir Standı (2001)
Gedâvet Parkı (2002)
Konya Ticaret Odası (2003)
Konya Ticaret Odası (2005)
Konya İl Halk Kütüphanesi (2010)
Sarıyakup Konağı (2019)