Alvarlı Efe Hazretleri Külliyesi

Anlarla haşreyle yâ Rabbi bizi
Ümîdimiz rahm-i Rahmân iledir

Halîfesi Hacı Seyfeddin Efendi; babası Efe Hazretleri ve dedesi Hâce Hüseyin Gedâî Efendi’nin kabirlerine 1958 yılında mütevâzî bir türbe ve 1968 yılında küçük bir mescid ve çeşme inşa etmişti. Kendisi de babasının yanına defnedildi.(1984) 1996`da vefat eden büyük oğlu Hafız Sâdi Efendi ile bu mütevazi türbe birbirini takip eden dört neslin aziz misafirlerini ağırlamaktadır.
Erzurum ve çevresinde Anadolu`da çok bilinip tanınan, binlerce seveni ve müntesibi bulunan bu büyük zatların türbeleri yoğun ziyaretçi akınıyla dolup taşmaktadır. Uzun süredir vakfımıza mektupla , dilekçeyle ve şifahî olarak müracatta bulunanlar o günkü türbe ve mescidin, uzaklardan gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap veremediğini ifade etmişlerdir. Bu ısrarlı müracatları değerlendiren vakfımız beş yıl süren çalışma neticesinde ’Efe Hazretleri Külliyesi’’ projesini tamamlamış oldu.
Bilindiği gibi yüce dinimiz İslâm’ın en güzel tebliğ ve telkin vasıtalarından birisi de san’at’tır. Ecdâdımız bizlere asırlardır san’at değeri yüksek sayısız mi’mârî miras ve san’at eseri sunmuştur. Biz de bunlardan ilham alarak, Türk-İslâm Medeniyeti birikimini külliyemizde yansıtmaya hususi özen gösterdik.
Mi’mârî ve güzel san’at anlayışının son derecede yozlaştığı günümüzde, doğru ve güzel örnekler fevkalâde önemlidir. Mi’mârîsi, hüsn-i hattı, kalemişisi, sedefkârîsi, kündekârîsi, çinisi, simkârîsi, malakârîsi, naht’ı ve vassâlesi ile, kadîm san’atlarımızın bütün şubelerinin nâdîde eserleri ile bezenen külliyye, bu hâli ile “Gelenekli San’atlar Daimi Sergisi” özelliği taşımaktadır.
Binlerce yıldır süregelen Türk-İslâm Medeniyeti’nde câmi’, türbe ve benzeri mekânlar, sadece namaz kılınan Fâtihâ okunup duâ edilen yerler değil, aynı zamanda medeniyetimizin çok önemli eğitim ve öğretim kurumlarıdır. Efe Hazretleri Külliyesi bu husus göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.
Ziyaretçiler, İslâm tasavvuf kültürü ve Efe Hazretleri ile ilgili bilgi dağarcıklarını çeşitli vesilelerle genişletmiş olarak buradan ayrılacaklardır.
Bu “Huzur Vâhası” nda gönüller huzura kavuşacaktır. Âbidâne, zâhidâne ve sûfiyâne bir anlayışla günlerini değerlendirilecekler; burada kaldıkları süre içerisinde; Allah’a yakın olma, huzûru arama, fânîden bir an olsun uzaklaşma ve ma’nevî iklimi doya doya yaşama fırsatı bulacaklardır.
Külliyemizde, geleceğimiz, ümîd kaynağımız evlâdlarımız da , ihmâl edilmemiştir. Onların hoşca vakit geçirecekleri, oynarken düşünecekleri, “çocuk eğlence ve eğitim parkı” çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlanacaktır.
Ayrıca Ramazan ayı içerisinde burada:
-Mütevâzı iftar sofraları kurulacak
-Teravih namazları enderûn usûlünde kılınacak
-İsteyenler camî’ ve müştemilatındaki husûsî mekânlarda itikâfa girebileceklerdir.

Hafızamızı yoklayalım; bir tarafta Alvarlı Efe Hazretleri ve Babası Hace Hüseyin Efendi gibi müstesna ve muhterem şahsiyetlerin kabr-i şeriflerinin bulunduğu etrafı çevrili mekan onun ön tarafında yaklaşık önünde avlusu bulunan 40 m2’lik mütevazi mescitten oluşan bir yapı. Bu yapının yan tarafında hayvan ahırları, bu ahırlarda barındırılan hayvanların gübrelerinin her gün döküldüğü, etrafa pis kokuların yayıldığı bir durum.

Lights

Lights

Ne kadar yakışıksız ve fecaatle ifade edilecek bir durum

Efe Hazretleri’nin mahdumu Hacı Seyfeddin Efendi bu ahırların yapılmaması için mülkiyet sahiplerine ısrarlı şekilde ricada bulunmuş bu taşınmazların yerine tarla vermeyi dahi teklif etmiş ancak sözünü dinletememiştir. Görüntü Türbeyi ziyarete gelen herkesi rahatsız etmiş, mülk sahiplerine serzenişte bulunulmuş ama sonuç alınamamıştır. Mülk sahiplerinden bazılarının vefatından sonra konu tekrar gündeme gelmiş, buraların satın alınarak yerine Efe Hazretlerine yakışır mekanların yapılması fikri Efe Hazretleri Vakfı ve ailesinin ortak fikri haline gelmiştir. Hatta bu alana yüksek seviyeli özel okulların yapılması dahi tasarlanmıştır. Konu mülki erkanla da görüşülmüş tasarlanan yapılaşma müspet karşılanmıştır. Hatta o günlerin Pasinler Kaymakamı Ahmet Şahin Özcan proje karşısında oldukça heyecanlanmış, konuyu mülk sahipleri ile görüşmek için Alvara gelmiştir. Sonuç itibariyle Efe Hazretleri’nin kabr-i şerifinin civarındaki taşınmazlar taşınmaz takası ve para ile satın alınmış, alımlardan sonra alandaki ev ve ahırlar boşaltılarak yıkılmış, alanın etrafı tel örgülerle çevrilmiş, kısmen çevre düzenlemesinden sonra ağaçlandırmıştır.

Lights

Bir zamanlar Mescit ve Efe Hazretleri Türbesine yakışmayan ahır ile samanlıkların olduğu alan

Proje safhasına geçilmiş, konu Efe Hazretleri Vakfına ve Hüseyin Kutlu Hocamıza havale edilmiştir.

Lights

Hüseyin KUTLU Hocaefendi, mimari proje heyetinden Mustafa İSKENDER ve vakıf yönetimi proje hakkında mütalaada bulunuyorlar

Proje safhasında da konu oldukça detaylı düşünülmüş, yapılacak tesislerin uzun zaman ihtiyaca cevap verecek şekilde olması ve hatıraların korunmasına dikkat edilmiştir. Mesela türbe önünden geçen umumi yol camiye çok yakın bulunmuş bu yakınlığın mahsurları dikkate alınarak yolun mutlaka ötelenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Yapılan imar tadilatıyla yol yaklaşık 20 metre kadar kuzeye ötelenmiştir.

Lights

Türbenin önünden geçen yolun ötelenmeden önceki hali

Lights

Yolun ötelendikten sonraki görüntüsü

Lights

Lights

Türbe çeşmesi hatırası muhafaza edilerek önceki yerine ayniyle konulmuştur

Lights

Sökülen mescidin yıllar önceki hali

Lights

Lights

Aynıyla yeni yerine taşınan mescid mihrabı ile şekil ve ölçüleri muhafaza edilerek yaptırılan pencereler

Lights

Lights

Lights

Ahşap tavanın boyanmadan ve onarılmadan önceki hâline oldukça yakın yaptırılan tavandan görüntüler

Lights

Efe Hazretleri’nin mahdumu Muhterem Hacı Seyfeddin Efendi tarafından yaptırılan mescide yardım talep eden yazısı

Lights

Efe Hazretleri’nin mahdumu Muhterem Hacı Seyfeddin Efendi tarafından yaptırılan mescide yardım kasası

Lights

Türbedar Rıza ÇOLAK hiç yanından ayrımadığı mescid anahtarlarını hatırasına binaen artık evinde saklayacak

Lights

Sökülecek mescidde son namaz

Vakıf ve Efe Hazretleri ailesi birkaç defa bir araya gelerek projenin mevcut şekline karar vermişler, vakıf genel merkezi tarafından proje çalışmalarına başlanmıştır. İnşaatın yaptırılma şekli hususunda da görüşmeler yapılmış, sonunda hem vakfı hem de aileyi temsil edecek birisinin sorumluluğunda emanet usulü ile yaptırılmasına karar verilmiştir. Efe Hazretleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı ve Efe Hazretleri Torunu Hasan MAZLUMOĞLU üzerinde hem fikir olunmuştur.

Hüseyin Kutlu Hocamız önderliğinde oldukça geniş ve işinin ehli ekiple yürütülen çalışmalar sonrası Mimar Hilmi ŞENALP Bey ve ekibinin hazırladığı mimari proje ailenin görüşüne sunulmuş onay alındıktan sonra statik ve mimari projeler çizilmiş inşaat safhası başlamıştır.

Lights

Efe Hazretleri Türbe ve Müştemilatı için büyük küçük herkes seferber

Lights

Mescid artık yok ama yerine Efe Hazretlerine yakışır cami yapılacak

Lights

Lights

Lights

Malzeme hazır

8 Haziran 2008’de Türbe Camii kıble cenahından temele atılan sembolik beton ile “EFE HAZRETLERİ TÜRBE VE MÜŞTEMİLATI” inşaatına fiilen başlanmış oldu. Temel atma töreni Hüseyin KUTLU Hocamız ve İstanbul, Konya, Elmalı, Avusturya ve başka şehirlerden gelen kalabalık bir cemaatle gerçekleştirilmiş, heyecanlı ve coşkulu demler yaşanmış, sevinç göz yaşları âdeta sel olmuştur. İnsanlar bu anın hasretini tarifi imkansız hâlleri ile ortaya koymuşlardır. Birbirlerine sarılıp dakikalarca göz yaşı dökmüşlerdir. Mihmanhane (misafirhane) nin inşaatın sürdürülmesine hazır olması nedeniyle işe oradan devam edilmiştir.

Lights

Mihmanhanenin de temeli kazılıyor

Lights

Mihmanhanenin zemin betonu için son tetkikler

Lights

Mihmanhane zemin betonu dökülüyor

Lights

Mihmanhane temeli betonuna hazır

Lights

Mihmanhanenin karkası tamam

İnşaatın karkas kısmı (kalıp, beton, demir) Metin ÇAKMAK isminde Gümüşhaneli bir ustaya verilmiş, duvar kısmı Erzurum Merkez Alibezirgan Köyü’nden Süleyman Kalkan isimli bir ustaya, sıva kısmı Recai isminde Aşkaleli ustaya verilmiştir. İnşaat bekçisi olarak Alvar’dan Hanifi KARADENİZ adında genç görevlendirilmiştir. İlk etapta gerekli olan kalıplık kereste Kıraç Kereste’den daha sonra Gölcü Kereste’den ondan sonra da Huzur Kereste’den alınmış, demir İşcanlar Demir-Çelik’ten, inşaat betonu C30 olarak Aşkale Çimento’dan alınmıştır. Mihmanhanenin karkası tamamlandıktan sonra cami kısmına geçilmiş, daha sonra türbe kısmının karkası yapılmıştır.

Lights

Ahır ve samanlıkların olduğu yere cami ve türbe için temel kazılıyor

Lights

Hayaller gerçek oluyor

Lights

Cami temelinin zemin betonu dökülüyor

Lights

Caminin temeli betona hazırlanıyor

Lights

Cami yükseliyor

Lights

Caminin karkası tamamlandı

Lights

Lights

Türbe temeli hazırlanıyor

Lights

Lights

Türbe ana gövde karkası tamam

Lights

Türbe kemer kalıpları hazırlanıyor

Lights

Türbe iç kubbe betonu dökülüyor

Lights

Türbe son betonu dökülüyor

Lights

Karkasları duvarlar takip etmiştir

Lights

Duvarlar sıva ve taş kaplamaya hazır

Bu arada mihmanhanenin çatısı ahşap üzerine kurşun, cami kısmı ise çelik çatı üzerine ahşap onun üzerine kurşun yapılmıştır. Cami karkası tamamlandıktan sonra minarenin kalıbı Giresunlu İsmail ustaya yaptırılmıştır, betonu taşıma yöntemi ile C30 kıvamında dökülmüştür.

Lights

Minarenin temel betonu dökülüyor

Lights

Lights

Lights

Minarenin şerefesi yapılmış külahı konuluyor

Lights

Minarenin alemi konuluyor, paratoneri bağlanıyor

Çelik çatı imalatı Zekai KAPLAN tarafından yapılmıştır.

Lights

Çelik çatının cami önü direkleri için taban kaideleri hazırlanıyor

Lights

Çelik çatının cami önü direkleri konuluyor direkleri dikiliyor

Lights

Caminin çelik çatısı kaplanmaya hazır

Lights

Caminin çelik çatısı kaplanmaya hazır

Türbenin kemer kısımlarının kalıbı Giresunlu Şükür Minarecilik firmasına yaptırılmış, betonu Aşkale Çimento’ya döktürülmüştür. Kubbe kısmı kalıbı ise Trabzonlu Topal Ali ustaya yaptırılmıştır. Kubbe betonunun dökümü kısmen kış aylarına denk gelmesi nedeniyle betondan sonra gece boyunca ve takib eden günde variller içerisinde ateş yakılmıştır. İnşaatın karkas, duvar ve sıva işi tamamlandıktan sonra sıra taş kaplama ve mermer işlerine gelmişti.

Lights

Taş kaplama başladı

Lights

Mihrap dış kitabe kaplaması ile süslemesinin yapımı

Lights

Mermer işleri başladı

Lights

Mermer sütun işleri devam ediyor

Lights

Mermer revak işleri devam ediyor

Lights

Muhteşem mermer, ahşap ve süsleme işlerinden iki örnek

Lights

Muhteşem mermer, ahşap ve süsleme işlerinden iki örnek

Lights

Cami revzenleri konulurken

Lights

Mihmanhane dış kaplamaları ve ahşap işlerinin tamamlanmış hali

Lights

Lights

Kaplama taşı küfeki denilen bir taştan, mermer imalatı da Marmara mermerden yaptırılmıştır. Mermer işçiliklerinin tamamı, taş kaplama işçiliklerinin de geneli İsmail Usta, tarafından, taş kaplama işlerinin kalan kısmı ile çini montaj işlerini Trabzonlu Murat Usta yapmıştır. Pencere ve bahçe korkuluklarını “Lokma Usulü”nde İsmet Usta yapmıştır.
Tavan çıta ve sair ahşap işçiliğinin bir kısmını Konyalı Mevlüt Usta ile Ankara’dan İbrahim usta yapmıştır. Kündekarî usulü ile yapılan kapıları ve minberi Mevlüt Usta yapmıştır. Bu usta daha sonra Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
Selçuklu usulü çiniler Konya’da bulunan ve vakfımıza ait olan DESTEGÜL ÇİNİ tarafından yapılmıştır. Çini yazılarını kısmen ömrü vefa ettiği süre içerisinde Hattat Fevzi GÜLÜÇ hocamız, avize istif yazısı, ahşap yazısı ve tavan yazısı, mermerler üzerindeki yazılar ile sanduka üzerindeki hat yazılar Hüseyin KUTLU hocamız tarafından yazılmıştır. Naht sanatı olarak hazırlanan tavan ve kuşak yazıları İstanbul’dan Nahhat Süleyman Efendi’ye aittir.
Halılar Isparta’dan Özkul Halı’dan alınmıştır.
Alçı işçilikleri, tavan ve duvar nakışları, revzenler İstanbul’dan gönderilen ustalar tarafından yapılmıştır. Niyaz Penceresi’nin tasarımı tamamen Hüseyin Kutlu Hocamıza aittir. Kuşak yazıları hariç altın varak kaplama ve mihmanhane alt kısım tavan tezyini işi ile şadırvan tavan tezyini Semih İRTEŞ Bey’in ekibi tarafından yapılmıştır.
Şadırvanın beton işçiliği Merkeze bağlı Karavelet Köyü’nden Ammar DOĞRU tarafından yapılmıştır. Çatıların kurşun kaplama işlerinin tamamı Kayserili usta Murat ÇOBANOĞLU tarafından yapılmıştır.

Lights

Lights

Lights

Lights

Çatıların ahşap kaplama ve kurşun işleri yaptırıldı

Kazan dairesi ve tuvaletlerin kalıp ve demir işçiliği Oktay usta ve ekibi tarafından yapılmış, elektrik işleri Erzurumlu Osman EKİNCİ, kalorifer ve su tesisatı işleri Erzurumlu Zabit Usta, kalebodur, fayans cami çinilerinin montajı Zekai TEMEL tarafından yapılmıştır.
Hazire kısmı oldukça önem verilen kısımdır. Zira rastgele kabir açılması yerine yapılacak plan çerçevesinde Efe Hazretleri ahfadının kabrinin şimdiden belirlenmesi oldukça ehemmiyet arz etmektedir.

Lights

Hazire bu kısma planlanmıştır. Yani türbenin güney ve doğu cenahına bitişik olacaktır.

Lights

Lights

Lights

Lights

Lights

Hazirenin türbe güney cenahının kısmen düzenlenmiş hâli

Lights

Hazirenin türbe doğu cenahının kısmen düzenlenmiş hâli

Lights

Hazirede defin örneği

Lights

Hazirenin Türbenin güney cenahı

Lights

Hazirenin Türbenin doğu cenahı

Efe Hazretleri Türbe ve Müştemilatı her yünüyle düşünülerek ortaya çıkarılmış bir projedir.

Lights

Lights

Lights

Yolun ötelenmesi projeye nefes aldırmıştır

Türbe önünden geçen yolun ötelenmesi araç trafiğini ve park problemini çözmüştür. Ayrıca türbenin hemen önünden geçen açık su arkı da dikkate alınmış ve çözülmesi için gerekenler yapılmıştır.

Lights

Lights

Dayanışmaya dağlar dayanmaz

Lights

Bu ne muhabbet

Lights

Efe hazretleri sevgisi Alvarlı çocukların ruhunda var

Lights

Bir haftada 150 metre uzunluğunda 1 metre yükseklik ve 1 metre genişliğinde ömürlük su kanalı inşa edilmiştir.

Çevre düzenlemesinin sulama, çimleme,ağaçlandırma ve sert zeminler kısmını Büyükşehir Belediyesi üstlenmiş ancak sert zeminler bölümü yaptırılmış diğer işlere henüz başlanmamıştır. Bunun dışındaki düzenlemeler vakfımızca yaptırılmıştır.

Lights

Yağmur çamur demeden bu gayret ve azim her türlü takdire şayan

Lights

Korkuluk babaları maharet isteyen imalat ve montajdı

Lights

Mihmanhanenin giriş ve tretuarları da hassasiyetle yaptırılmıştır

Lights

Korkuluklar da bahçe ve babalara yakışmış

Lights

Gayretin zaferi

Lights

Kartpostallık muhteşem görüntü

Lights

Lights

Lights

Efe Hazretleri Türbe ve Müştemilatı’nın önem arz eden safhası bu kısımdır. Çünkü yapılan işlerin hedefi bu bölümdür. Planlayıcıların, yapımına maddi-manevi yardımda bulunanların niyeti bu bölüme yöneliktir. Mihmanhanede yapılacak faaliyetlerin bu hedeflerin ruhuna uygun olması gerekir.
Efe Hazretleri’ne gönül vermiş insanların belli gaye ve hedef için bir araya gelmelerine ev sahipliği yapacak bu mekanın ruhuna uygun sohbetler düzenlenmeli, organizasyonlar yapılmalı, hedefli ve gayeli misafirler kabul edilmeli, sofralar kurulmalı, meşveretler yapılmalı, öğrenme ve öğretme ortamları oluşturulmalıdır. Yavrularımızın ruhlarını manen gıdalandıracak, ruhlara neşve katacak, bu mekanda kalıp Efe hazretleri ile manen buluşarak ondan feyz almanın yollarını ve kapılarını açacak ortamlara vesile olunmalıdır. Sistemli ve hedefli eğitim öğretim faaliyetlerine ev sahipliği yapılmalıdır. Kıymetli hocalarımız ile buluşmalara, onların sohbetlerinden istifade etmeye yardımcı olmalıdır.
Türbe Camiinde görev yapacak imam efendi her türlü donanıma sahip olmalıdır. Görevini müdrik ve görevine muhabbeti olmalıdır. Efe Hazretlerini iyi tahlil edip layıkıyla tanımalıdır. Güler yüzlü olmalı, cemaatla sürekli barışık olmalı, cemaatle buluşmayı namaz vakitlerine münhasır kılmamalı, sohbetlerini kandil, bayram ve cuma namazına hasretmemeli, camiyi yalnız ve yalnız namaz kılınan mekan olarak görmemeli, meşveret meclisleri kurmalıdır. Müştemilatı iyi tahlil ederek bütün yönleri ile tanımalı ve tanıtmalıdır. Okuyan okutan ve okuyup öğretmeyi seven olmalıdır. Mihmanhaneyi güzel hizmetlerde değerlendirmeli, gayesine uygun kullanıp, kullandırmalıdır. Kısaca imamlık görevi ile camiyi toplumun merkezine taşımalıdır.
Bu alanda görev yapan personel mahir ve becerikli olmalıdır. Elinden birçok iş gelmeli, problem çözücü olmalıdır. Ziyaretçi ve misafirlere yol gösteren, güler yüzlü, nerede çalıştığını müdrik olmalıdır. Nerede görev yaptığının farkında olmalıdır. Zira bu alana her meşrepten, her grup ve cemaatten, görevi ve sosyal yönü birbirinden çok farklı ziyaretçiler gelmektedir. Alanın her köşesine hakim ve kontrollü olmalıdır. Çevreyi bakımlı ve temiz tutmalı, kötü kullanımlara meydan vermemelidir. İmam efendi olmadığında mihraba geçme yeterliliğinde olursa gayet güzel olur. Varsa diğer personeli yerli yerince sevk ve idare etmelidir. Özellikle güvenlik zafiyetine meydan vermemelidir. Her eksik ve gereksiz fazlalıkları görüp giderme kabiliyetinde olmadır.

Lights

Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin torunlarından Muhterem Ömer Efendi Efe Hazretleri Türbesini ziyaret ederken

Lights

Hüseyin KUTLU Hocaefendi ve bir grup cemaat Efe Hazretleri Camiindeler

Lights

Hüseyin KUTLU Hocaefendi ile Vahdettin Efendi’nin Türbeyi ziyaret

Lights

Sayın Numan KURTULMUŞ ve beraberindekiler Efe Hazretleri Camii hakkında Hasan MAZLUMOĞLU’ndan bilgi alırken

Lights

Sayın Numan KURTULMUŞ, eşi hanımefendi ve beraberindekiler Efe Hazretleri Camii hakkında Hasan MAZLUMOĞLU’ndan bilgi alırken

Lights

Sayın Numan KURTULMUŞ, eşi hanımefendi ve beraberindekiler Efe Hazretleri Türbesi hakkında Hasan MAZLUMOĞLU’ndan bilgi alırken

Lights

Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Muzaffer GÜLYURT, Prof. Dr. İbrahim KAVAZ ve beraberindekilerin Türbe ziyareti

Lights

Milletvekilleri cami inşaatı hakkında Hasan MAZLUMOĞLU’ndan cami hakkında bilgi alıyorlar

Lights

Prof. Dr. Recep AKDAĞ ve beraberindekiler Efe Hazretleri cami inşaatını gezerlerken

Lights

Erzurum Valisi Sebahattin ÖZTÜRK ve beraberindekiler inşaat alanını gezip Hasan MAZLUMOĞLU’ndan bilgi alırken

Lights

Erzurum Valisi Sebahattin ÖZTÜRK ve beraberindekiler vakfımızın mütevazi sofrasındalar

Lights

Erzurum Valisi Sayın Seyfeddin AZİZOĞLU’nun ziyareti ile ilgili gazete haberi

Lights

Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa ILICALI, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet SELAMET müştemilat hakkında Hasan MAZLUMOĞLU’ndan bilgi alırken

Lights

Erzurum Valisi Sayın Seyfettin AZİZOĞLU’nun eşi hanımefendi ve misafirleri müştemilat hakkında Hasan MAZLUMOĞLU’ndan bilgi alırken

Lights

Efe Hazretlerini ziyarete gelen bir grup

Lights

Efe Hazretlerini ziyarete gelmiş gönül dostları

Lights

Yurtdışından gelen bir grup misafir

Efe Hazretleri Türbe ve Müştemilatının gerektiği gibi kullanılıp korunmasında tüm personel bir aile gibi olur, muhabbetle görevlerini yerine getirirlerse indallah ve indennas makbul ve mesrur olurlar.

Lights

Yurtdışından gelen misafirlere Hasan MAZLUMOĞLU Efe Hazretleri ve müştemilat hakkında malumat verirken

Lights

Lights

Lights

Lights

Lights

Lights

Lights

Lights

Lights

Lights