Hedeflerimiz

Türkiye’nin ilmi, içtimai, dini iktisâdi kalkınmasına hizmet etmek ve vakıf üyeleri arasında sosyal, kültürel dini yardımlaşmayı gerçekleştirmek gayesiyle kurulmuş olup bu maksatla:

a) Vakfın mevcut ve temin edilecek mal varlığı ile milli ve manevi değerlere bağlı yetenekli gençleri her derecede tahsil imkanı hazırlamak, her eğitim kademesinde eğitim ve öğretim gören eğitim için kurs ve hazırlık sınıflarına devam eden gençlere burs, iaşe ve ibade temin etmek, ayrıca yüksek öğretim görmüş bulunan gençlere uzmanlık elde ettirmek için gerek doğu ve gerekse batı ülkelerine göndermek suretiyle ahlâklı faziletli Türk insanı yetiştirmek, yardıma muhtaç olan insanlara gerekli her türlü yardımı yapmak.

b) Cami ve mescitler inşa etmek, bunlara meşruta temin etmek öğrenciler için yurt, yemekhane kütüphane, araştırma merkezi, konferans salonu, okul, hastane, dispanser ve huzur evi inşa ve tesis etmek.

c) Milli ve milletlerarası dini ve kültürel toplantılar düzenlemek, İslami sahada öncelikli olmak üzere kitap yazdırmak, tercüme ettirmek ve bu konuda kitap risale, haftalık veya aylık dergi neşretmek, yazarlara ödül vermek ve yarışmalar açmak.

d) Üyelerine yardım etmek gayesine uygun hizmetleri ifa etmek ve aynı gaye için çalışan müesseselere yardım etmektir.

maddeleri vakfın hedefleri arasında yer almaktadır.