Erzurum Şubesi Faaliyetleri

1995 yılı içerisinde müracaatımız üzerine İl Kültür Müdürlüğü’nün 10 Nisan 1995 Tarih ve 608 Sayılı teklifleri Valilik Makamı’nın onayı ile düzenlemeyi planladığımız Gelenekli Türk İslam Sanatları alanlarındaki kurslar için Kültür Merkezi’nde mekan tahsisi sağlanmıştır
1-Hüsn-i Hat Kursu: Kurslar için 01.05.1995 tarih ve 1995/4 sayılı yazımız ile Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden öğretim elemanı görevlendirilmesi talep edilmiş, Atatürk Üniversitesi’nin 26.05.1995 gün ve 5979 sayılı yazıları ile Hattat Erol DÖNMEZ Hüsn-i Hat Kursu için görevlendirilerek bahse konu kurs başlatılmıştır. Erol DÖNMEZ’in Erzurum’dan ayrılması münasebeti ile bu kurs Hattat Yusuf BİLEN gözetiminde bir müddet devam etmiştir. Kursiyerlerden kurs malzemeleri dışında herhangi ücret alınmamıştır
2-Ebru Kursu: 1995 yılında Kültür Merkezi’nde vakfımıza tahsis edilen mütevazi mekanda Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Abdulkadir YILMAZ gözetiminde başlatılan Ebru Kursu Erzurum’da bir ilk olma özelliğine sahip olmuştur. Uzun bir müddet devam eden bu kurs Behiç KILIÇ gözetiminde devam ettirilmiş, Behiç KILIÇ’ın öğretim elemanı olarak Adıyaman Üniversitesi’ne atanması sonucu ara verilmiş ise de ebru atölyesinde öğrenci çalışmaları günümüze kadar devam ettirilmiştir. Kursta kullanılan malzemeler kursiyerlerce temin edilmiş, kurs ücreti olarak herhangi para alınmamıştır.
3-Osmanlı Türkçesi Kursu: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan AKDAĞ gözetiminde vakıf sanat merkezinde 2003 yılında düzenlenmiş, yaklaşık 2 yıl devam ettirilmiştir. Kursiyerlere görüntülü olarak değişik yazı tiplerindeki metinlerden dersler verilmiş, temin edilen metin örnekleri öğrencilere ücretsiz dağıtılmıştır.
4-Tezhib Kursu: 2003 Yılında, Yakutiye Halk Eğitimi Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ile iş birliği hâlinde Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gelenekli Sanatlar Bölümü mezunlarından Mukaddes ORHAN gözetiminde başlatılan kurs yoğun ilgi görmüş, yaklaşık 4 yıl aynı hoca gözetiminde kursa devam edilmiş Mukaddes ORHAN’ın Erzurum’dan ayrılması nedeniyle Sema AKKEÇE marifetiyle kurs bir müddet daha devam ettirilmiştir.. Bu kursta da öğrencilerden kurs giderleri dışında herhangi ücret alınmamıştır. Mukaddes ORHAN’ın tezhip kursu öğrenci eserlerinden bazıları şunlardır:

Lights
Nature
Fjords
Fjords
Fjords
Fjords
Fjords
Fjords
Fjords
Fjords
Fjords
Fjords
Fjords
5.Geleneksel Türk Süsleme Sanatı Kursu: Melek GÜNDAY gözetiminde Halk Eğitimi Merkezi ile iş birliği halinde Kültür Merkezi’nde 2006 yılında açılmış, kurs sonunda sergi düzenlenmiştir
Lights
6. Kurdele Nakış Kursu : Yakutiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile iş birliği halinde, 2005 yılında vakıf sanat merkezinde Nuran CEYLAN gözetiminde açılmış, vakıf binasının bulunduğu mahallenin hanımları tarafından büyük ilgi görmüştür. Pilot uygulama olarak İngilizce kursu başlatılmış, oldukça rağbet görmüştür. Ara ara mola verilmiş olsa da 1995 yılında başlattığımız kurs faaliyetlerimizden bazılarını günümüze kadar devam ettirmiş bulunmaktayız.

TRT Erzurum Radyosu emekli Türk sanat müziği koro şefi Sefa YELDEN gözetiminde 2005 yılında seçmelerde başarılı olan 11 çocuktan oluşmuştur. Çalışmalar Efe Hazretleri’nin sözleri üzerinden yürütülmüş, belli bir merhaleden sonra Kültür Merkezinde çeşitli vesilelerle halkın huzuruna çıkarılmışlardır. Çalışmalar yaklaşık 4 yıl sürmüş çocuklardaki gelişmeler sonucu seslerinde meydana gelen değişiklik nedeniyle çalışma sonlandırılmıştır. Hüseyin KUTLU hocamızın destekleri ile koro TRT’de sahur programına konuk edilmiştir.

İlk sergi 1996 Yılında Kültür Merkezi’nde Vakıf Genel Merkez ve Konya Şubesi mensubu hanımefendilerin katılımıyla 4-7 Temmuz tarihleri arasında açılmış, özellikle ev aksesuarları açısından Genel Merkez ve Konya şubemizin eserleri, çeyizlik eşyada da Erzurum Şubemizin hazırladığı eserler büyük beğeni görmüştür.

Lights

Vakıf. Şb. Başkanı Hasan MAZLUMOĞLU’nun hayır çarşısı açılış konuşmasını yaparken (1996)

Nature

Konya Şube Başkanı Fevzi GÜNÜÇ hayır çarşısında konuşmalarını yaparken (1996)

Nature

Erzurum Vali Yardımcısı Ali YENER hayır çarşısı açılışını yaparken (1996)

Nature

Hüseyin KUTLU Hocamız ve misafirler Kültür Merkezindeki hayır çarşısı açılışında

Nature

Hayır çarşısı salonundan bir görüntü (1996)

Nature

Erzurum Vali Yardımcısı Ali YENER Beyefendi hayır çarşısını gezerken (1996)

Nature

Hayır çarşısı ilgili bir gazete haberi

Nature

Bir grup beyefendi hayır çarşısı sohbetinde


İkinci hayır çarşısı sergisi Temmuz 1997 tarihinde yine Kültür Merkezinde açıldı.


Nature

1997 yılı hayır çarşısında Efe Hazretleri sayfası

Nature

Erzurum Valisi Sayın Ahmet Kayhan’ın eşi Mürüvvet KAYHAN Hanımefendi hayır çarşısı açılış konuşmasını yaparken (1997)

Nature

Erzurum Valisi Sayın Ahmet Kayhan’ın eşi Mürüvvet KAYHAN Hanımefendi hayır çarşısını gezerken (1997)

Nature

1997 yılı hayır çarşısından bir görüntü

Nature

Üçüncü sergi 15-20 Temmuz 1998 tarihleri arasında yine Kültür Merkezi’nde yalnız Erzurum Şubesi Hanımlar Kolu tarafından düzenlenmiş, serginin gelirinin tamamı Çiçekli Köyü baskınında şehit olanların yakınlarına bırakılmıştır.

Nature

Hayır çarşısı geliri ile ilgili gazete haberi

Nature

Hayır çarşısı geliri ile ilgili bir başka gazete haberi

Dördüncü sergi Erzurum Şubesi Hanımlar Kolu ile genç kızlarımızın birlikte hazırladıkları eserlerden oluşmuş ve kültür merkezinde 10-20 Haziran 1999 tarihinde açılmıştır.

Nature

1999 yılı hayır çarşısından genel görüntü

Beşinci sergimiz Şubemiz hanımlar kolu ile genç kızlarımız tarafından birlikte hazırlanmış ve Kültür Merkezi Sergi Salonunda 10-20 Eylül 2000 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Nature

2000 yılı hayır çarşısının açılışından bir görüntü

Daha sonraki kermeslerimiz 2001, 2002 ve 2003 tarihlerinde Kültür Merkezi Sergi Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Nature

Hasan MAZLUMOĞLU 2002 yılı kermes açılış konuşmasını yaparken

Nature

2002 yılı kermesinden bir görüntü

Nature

2003 yılı hayır çarşısı gazete haberi

Okunmuş ders ve sair kitapların tekrar istifadeye sunulması için “KİTAPLARIMIZ BİR DAHA, BİR DAHA OKUNSUN” sloganıyla “DERS VB KİTAPLARI TOPLAMA, ONARMA VE DAĞITMA KAMPANYASI” düzenlenmiş, konunun daha yaygın duyurulması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve yerel radyo televizyon ve yazılı basından destek alınmıştır. Ayrıca böyle bir organizasyon ile işe yaramaz zannedilerek çöpe atılması düşünülen kitapların değerlendirilmesine vesile olan kampanya büyük takdir toplamıştır 1995-1996 yılları içerisinde kampanya marifetiyle toplanan kolilerce kitap 30 Haziran 15 Temmuz tarihleri arasında muhtarlar ve öğretmenler eliyle dağıtılmış, dağıtım sırasında basın bilgilendirilerek haber yapılması sağlanmıştır.

Kitap kampanyası ile ilgili haberler

Lights

Nature

Nature

Kıymetli Hattat Hüseyin Kutlu Hocamızın delaleti ile hazırlanmış, Hocamız ve talebelerinden Hattat Erol DÖNMEZ ile Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi GÜNÜÇ’ün Efe Hazretleri’nin sözlerinden oluşan hat eserleri, bu hocalarımız ile çalışan müzehhib ve müzehhibelerin Erzurum dışından getirilen eserlerinden oluşan sergi 11.07.1996 Tarihinde Yakutiye Medresesi’nde düzenlenmiştir. 5-7 Temmuz 1996 tarihlerinde açık kalan ve yüksek takdir toplayan sergiye mülki ve idari erkânın yanı sıra oldukça geniş katılım olmuş, Erzurum şehri böyle bir ciddi bir sanat sergisine ilk defa şahit olmuştur.

Lights

Yakutiye Medresesi’ndeki sergide Hattat Hüseyin KUTLU Hocaefendi sergi hakkında malumat verirken (1996)

Nature

Hüseyin Kutlu Hocaefendi sergideki bir eser hakkında malumat verirken (1996)

Nisan 2013 tarihinde düzenlenen Uluslararası Efe Hazretleri Sempozyumu nedeniyle Atatürk Üniversitesi Kültür Sitesinde Hattat Hüseyin Kutlu ve öğrencilerinin Efe Hazretleri’nin sözlerinden oluşan yazıları, yine Hüseyin Hocamız ile çalışan sanatkârların tezyininden oluşan eserleri ile vakfımızın Merkez ve Konya şubesi hanımlar kollarının hazırladığı el emeği göz nuru el işi eserlerinden meydana gelen ve etkinliğin özüne yakışan nadide bir sergi düzenlenmiş, oldukça takdir toplamıştır

1996 yılı başlarında duyurusu yapılmış olup, 03 Temmuz günü elemeler, 6 Temmuz günü de vakıf binasında yarışma düzenlenmiştir. Elemeleri geçen yaklaşık 45 çocuğumuzun Efe Hazretleri’nin sözlerinden oluşan gazelleri mahalli tarzda okumaları izleyicileri oldukça duygulandırmış gözyaşlarına hakim olamamışlardır. Erzurum Radyosun Sanatçısı Kenan Tuna, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi İ. Hakkı GERÇEK ve Bestekar – Sanatçı Ahmet Şahin’den oluşan seçici kurul değerlendirmelerde oldukça zorlanmışlardır.
Erzurum Radyosun Sanatçısı Kenan Tuna, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi İ. Hakkı GERÇEK ve Bestekar – Sanatçı Ahmet Şahin’den oluşan seçici kurul değerlendirmelerde oldukça zorlanmışlardır.

İlahi Okuma yarışması görüntüleri (1996)

Lights

Nature

Nature

Yarışmada Erzurum Merkeze Bağlı Karavelet Köyü’nden Abdullatif EFE birinci, Muhammed Lutfi Efendi Kur’an Kursundan Ferhat YAVUZ ikinci, Ilıca Yavuz Selim Kur’an Kursu’ndan İdris ELİTAŞ’IN üçüncü olduğu yarışmada birinciye 20.000.000, ikinciye 15.000.000, üçüncüye de10.000.000 TL ödül verilmiştir.

Nature

İlahi okuma yarışmasında dereceye giren yavrularımızın hediyeleri verilirken

1995-1996 ders yılında 11 öğrenciye 9,00 TL burs verilmiştir.
1996-1997 ders yılında 10 öğrenciye 13,50 TL burs verilmiştir.
1997-1998 ders yılında 11 öğrenciye 24,50 TL burs verilmiştir.
1998-1999 ders yılında 9 öğrenciye 42,50 TL burs verilmiştir.
1999-2000 ders yılında 27öğrenciye 315,00 TL burs verilmiştir.
2000-2001 ders yılında 31 öğrenciye 525,00TL burs verilmiştir.
2001-2002 ders yılında 28 öğrenciye 670,00TL burs verilmiştir.
2002-2003 ders yılında 11 öğrenciye 390,00TL burs verilmiştir.
2003-04 ders yılında 18 öğrenciye 740,00 TL burs verilmiştir.
2004-05 ders yılında 12öğrenciye 600,00TL burs verilmiştir.
2005-2006 ders yılında 9 öğrenciye 540,00TL burs verilmiştir.
2006-2007 ders yılında 9 öğrenciye 540,00 TL burs verilmiştir.
2007-2008 ders yılında 13öğrenciye 780,00TL burs verilmiştir.
2008-2009 ders yilında 13öğrenciye 910,00TL burs verilmiştir.
2009-2010 ders yılında 18 öğrenciye 1.350,00 TL burs verilmiştir.
2010-2011ders yılında 29 öğrenciye 2.320,00TL burs verilmiştir.
2011-2012 ders yılında 37 öğrenciye 2.960,00 TL burs verilmiştir.
2012-2013ders yılında 32 öğrenciye 3.200,00 TL burs verilmiştir.
2013-2014 ders yılında 39 öğrenciye 4.875,00 TL burs verilmiştir.
2014-2015 ders yılında 43 öğrenciye 5.500,00 TL burs verilmiştir.
2015-2016 ders yılında 30 öğrenciye 4.200,00 TL burs verilmiştir.
2016-2017 ders yılında 21 öğrenciye 3.150,00 TL burs verilmiştir.
2017-2018 ders yılında 12 öğrenciye 2.100,00 TL burs verilmiştir.
2018-2019 ders yılında 11 öğrenciye 2.200,00 TL burs verilmiştir.
2019-2020 ders yılında 11 öğrenciye 2.475,00 TL burs verilmiştir.
2020-2021 ders yılında 7 öğrenciye 1.750.00 TL burs verilmiştir.

1994 yılında 13 aileye 41,00 TL ayni yardım yapılmıştır.
1995 yılında 9 aileye 17.50, TL nakdi, 15 aileye 48,00 TL ayni yardım yapılmıştır.
1996 yılında 9 aileye 45,00TL nakdi, 23 aileye 29,25TL ayni yardım yapılmıştır.
1997 yılında 32 aileye 91,50 TL ayni yardım yapılmıştır.
1998 yılında 68 aileye 281,00 TL ayni yardım yapılmıştır.
1999 yılında 26 aileye 250,50 TL nakdi,45 aileye 400,5 TL ayni yardım yapılmıştır.
2000 yılında 87 aileye 2.187,00 TL nakdi,149 aileye 3.600,00 TL ayni yardım yapıldı.
2001 yılında 78aileye 2.319,00 TL nakdi,144 aileye 4.700,00TL ayni yardım yapıldı.
2002 yılında 96 aileye 2.315,00TL nakdi,138 aileye 6.420,00TL ayni yardım yapıldı.
2003 yılında 120 aileye2.960,00 TL nakdi, 296 aileye 11.840 TL ayni yardım yapıldı.
2004 yılında 155 aileye 4.100,00 TL nakdi, 344 aileye 22.942, TL ayni yardım yapıldı.
2005 yılında 186 aileye 6.400,00 TL nakdi, 360 aileye 22.995, TL ayni yardım yapıldı.
2006 yılında 214 aileye8.200,00 TL nakdi, 420 aileye 24.600, TL ayni yardım yapıldı.
2007 yılında 270 aileye10.900,00 TL nakdi,560 aileye 30.750, TL ayni yardım yapıldı.
2008 yılında 160 aileye12.300,00TL nakdi,480 aileye 42.300,TL ayni yardım yapıldı.
2009 yılında145 aileye 9.800,00TL nakdi, 499 aileye 24.300, TL ayni yardım yapıldı.
2010yılında153 aileye 11.760,00 TL nakdi, 530 aileye 44.240,TL ayni yardım yapıldı.
2011 yılında167 aileye11.263,00TL nakdi, 566 aileye 52.500, TL ayni yardım yapıldı.
2012 yılında111 aileye 37.450,00 TL nakdi, 580 aileye86.200, TL ayni yardım yapıldı.
2013 yılında 250 aileye 66.800,00 TL nakdi, 900 aileye 96.800,TL ayni yardım yapıldı.
2014 yılında 269 aileye 69.725,00 TL nakdi, 970 aileye74.520,TL ayni yardım yapıldı.
2015 yılında278 aileye 73.600,00TL nakdi, 990 aileye121.100,TL ayni yardım yapıldı.
2016 yılında 92 aileye 46.000,00 TL nakdi, 461 aileye147.238TL ayni yardım yapıldı.
2017 yılında 91 aileye 45.500,00TL nakdi, 547 aileye 60.380.TL ayni yardım yapıldı.
2018 yılında 107 aileye 88.000.00TL nakdi,744 aileye175.895.TL ayni yardım yapıldı.
2019 yılında 113 aileye129.000.00TL nakdi,765 aileye195.650TL ayni yardım yapıldı.
2020 yılında 174 aileye139.200TL nakdi, 661 aileye164.455TL ayni yardım yapıldı.

1998 yılında 5 küçükbaş 3 büyükbaş kurban kesilmiş ve 68 aileye dağıtılmıştır.
1999 yılında 5 küçükbaş 6 büyükbaş kurban kesilmiş ve 74 aileye dağıtılmıştır.
2000 yılında 4 küçükbaş 8 büyükbaş kurban kesilmiş ve 89 aileye dağıtılmıştır.
2001 yılında 7 küçükbaş 9 büyükbaş kurban kesilmiş ve 149 aileye dağıtılmıştır.
2002 yılında 7 küçükbaş 8 büyükbaş kurban kesilmiş ve 138 aileye dağıtılmıştır.
2003 yılında 3 küçükbaş 5 büyükbaş kurban kesilmiş ve 74 aileye dağıtılmıştır.
2004 yılında 7 küçükbaş 9 büyükbaş kurban kesilmiş ve 344 aileye dağıtılmıştır.
2005 yılında 8 küçükbaş 6 büyükbaş kurban kesilmiş ve 214 aileye dağıtılmıştır.
2006 yılında 7 küçükbaş 11 büyükbaş kurban kesilmiş ve 387 aileye dağıtılmıştır.
2007 yılında 11 küçükbaş 4 büyükbaş kurban kesilmiş ve 147 aileye dağıtılmıştır.
2008 yılında 7 küçükbaş 5 büyükbaş kurban kesilmiş ve 213 aileye dağıtılmıştır.
2009 yılında 6 küçükbaş 14 büyükbaş kurban kesilmiş ve 480 aileye dağıtılmıştır.
2010 yılında 7 küçükbaş 8 büyükbaş kurban kesilmiş ve 375 aileye dağıtılmıştır.
2011 yılında 13 küçükbaş 9 büyükbaş kurban kesilmiş ve 497 aileye dağıtılmıştır.
2012 yılında 5 küçükbaş 3 büyükbaş kurban kesilmiş ve 68 aileye dağıtılmıştır.
2013 yılında 4 küçükbaş 5 büyükbaş kurban kesilmiş ve 188 aileye dağıtılmıştır.
2014 yılında 7 küçükbaş 5 büyükbaş kurban kesilmiş ve 203 aileye dağıtılmıştır.
2015 yılında 4 küçükbaş 7 büyükbaş kurban kesilmiş ve 226 aileye dağıtılmıştır.
2016 yılında 8 küçükbaş 6 büyükbaş kurban kesilmiş ve 218 aileye dağıtılmıştır.
2017 yılında 13 küçükbaş 9 büyükbaş kurban kesilmiş ve 394 aileye dağıtılmıştır.
2018 yılında 7 küçükbaş 8 büyükbaş kurban kesilmiş ve 405 aileye dağıtılmıştır.
2019 yılında 8 küçükbaş 6 büyükbaş kurban kesilmiş ve 242 aileye dağıtılmıştır.
2020 yılında 7 küçükbaş 11 büyükbaş kurban kesilmiş ve 467 aileye dağıtılmıştır.

Yardım poşetimiz ve yardım dağıtmaktaki usulümüz

Lights

Nature

Nature

Nature

Vakfımızın yardımları ile ilgili yapılmış bir gazete haberi

Bu program Efe Hazretleri’ni layıkıyla anlamak, anlatmak, yeni dostluklar kazanmak, vakfımızın faaliyetlerini ilk ve yetkili ağızdan duyurmak maksadıyla planlanmıştır. Bu program çerçevesinde yapılacak konuşmalarla önemli konularda katılımcıları doğru bilgilendirmek hedeflenmiştir. Efe Hazretleri Vuslat Günü için Alvar’daki program alanı gününden önce hazırlanır, il ve şehir merkezi ve ilçelerde bez afişlerle vitrin ilanları ve gerektiği hâllerde davetiye ile duyurulur. Vakıf başkanı davetlileri karşılar, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle programa başlanır. Program içerisinde toplu sünnet organizasyonu, yarışmalar gibi faaliyetler bulunmakla birlikte genelde vakıf başkanının selamlama konuşması ile program açılır. Konuşmacıların sunumu, konuşma aralarında gazelhanların icrası ve Efe Hazretleri ailesini temsilen bir kişinin teşekkür konuşmasını takiben öğlen namazına geçilir. Yemek ve çay ikramını ile program son bulur. İkram edilen yemekler ilk yıllarda evlerde yaptırılarak getiriliyordu. Daha sonra giderleri vakfımız bağışçılarınca karşılanarak belde belediyesi yemekhanesinde profesyonel aşçılar tarafından pişirilerek görevlilerce ikram edilmeye başlanmıştır. Özellikle şehir dışından gelen misafirlerimiz, İstanbul ve Konya’dan gelen vakıf yöneticilerimiz ile program sonrası yapılan sohbetler, programla ilgili değerlendirmeler şubemiz için önem arz etmektedir.. Bu programın ilki Efe Hazretleri’nin 40. vefat yılına denk gelen 14.07.1996 tarihinde açık alanda icra edilmiştir. 1996 yılındaki programda mevlit ve sünnet olması nedeniyle konuşmacı bulunmamıştır. Erzurum şehir merkezi ile ilçe ve köylerinde de programla ilgili yaygın duyurunun sağlanması için tedbirler alınmıştır. Bu vesile ile Efe Hazretleri’nin sözlerinden oluşan vitrin ilanları ve bez afişler hazırlatılarak şehrin muhtelif yerlerine ve işyeri vitrinlerine astırılmıştır. Yaklaşık 1500 davetiye şehir dışındaki ve şehir içindeki mülki ve siyasi erkan ile bürokratlardan bazı zevata gönderilmiştir. Davetiye gönderilen zevatın bir kısmından telgraf yoluyla geri dönüşler olmuştur. Program süresince İstanbul, Konya ve diğer şehirlerden gelen hanımefendi ve beyefendilerle gerek vakıf binasında gerekse Alvar’da düzenlenen sohbet programlarında Hüseyin Kutlu Hocamız sohbetler yapmış, okunan gazellerle güzel demlerin yaşanmasına vesile olmuşlardır. Ayrıca Efe Hazretleri’nin 40. vuslat yılı nedeniyle Hüseyin Kutlu Hocamızın üstün gayretleri ile hazırlanan Efe Hazretleri’nin sözlerinin toplandığı “Hulâsatü’l-Hakâyık ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî” adlı eserin son baskısı ile yine Efe Hazretleri’nin sözlerinden oluşan sesli yayınlar okuyuculara sunulmuştur. Zamanın başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile bakanlarımızın tamamı, Erzurum milletvekillerinin tamamı, Konya milletvekillerinin bir kısmı, Konya Valisi ile bazı sivil toplum kuruluşları tebrik telgrafları göndermişlerdir. Tebrik telgraflarından örnekler aşağıda sunulmuştur:

“SN. HASAN MAZLUMOĞLU DAVETİNİZE TEŞEKKÜR EDER, ALVARLI EFE HAZRETLERİ’Nİ 40. VUSLAT YILINDA SAYGI VE HÜRMETLE BİR KEZ DAHA ANAR, PROGRAMIN BAŞARILI GEÇMESİ DİLEĞİ İLE SELAM VE MUHABBETLERİMİ SUNARIM.”
PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN BAŞBAKAN

“SN. HASAN MAZLUMOĞLU YOĞUN ÇALIŞMALARIM NEDENİYLE ALVARLI EFE HAZRETLERİ’NİN 40. VUSLAT YILI NEDENİYLE DÜZENLENEN PROGRAMDA ARANIZDA BULUNAMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM. NAZİK DAVETİNİZE TEŞEKKÜR EDER BAŞARILI GEÇMESİ DİLEKLERİMLE SİZE VE ŞAHSINIZDA KATILIMDA BULUNAN TÜM DAVETLİLERE SAYGILARIMI SUNARIM.”
DOÇ. DR ABDULLAH GÜL DEVLET BAKANI.

“SN. HASAN MAZLUMOĞLU ALVARLI EFE HAZRETLERİ’NİN 40. VUSLAT YILI MÜNASEBETİYLE KATILMAMI İÇEREN NAZİK DAVETİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM. YOĞUN BAKANLIK ÇALIŞMALARIM NEDENİYLE ARANIZDA BULUNAMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM. SİZE VE ŞAHSINIZDA PROGRAMA KATILAN TÜM KONUKLARA SAĞLIK VE ESENLİKLER DİLERİM.”
ŞEVKET KAZAN ADALET BAKANI.

Vuslat Programı’nın ikincisi 1997 yılında 7 Temmuz günü Efe Hazretleri’nin türbesi bitişiğinde açık alanda gerçekleştirilmiştir. Programa Erzurum Şube Başkanı Hasan Mazlumoğlu, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlilerinden Prof. Dr. Osman Türer konuşmacı olarak katılmışlar. Programda Erzurum Vali Yardımcısı Osman Dölek de bir konuşma yapmıştır. Gazelhan Muhammed Uçan Efe Hazretleri’nin sözlerinden oluşan gazeller okumuş, daha sonra ikram edilen yemek ve sünnet olan çocukların ziyareti ile program son bulmuştur.

Lights

Vakfın Erzurum Şube Başkanı Hasan Mazlumoğlu misafirleri karşılarken

Nature

Erol Dönmez kardeşimiz Kur’an-ı Kerim tilaveti ile programı başlatıyor

Nature

Vakıf şube başkanı Hasan Mazlumoğlu Vuslat Programında selamlama konuşmasını yaparken (1997)

Nature

Gazelhan Zekai Kaplan Efe Hazretleri’nin dilinden misafirlere “sefa geldiniz” diyor (1997)

Nature

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Osman Türer hocamız

Nature

Gazelhan Hafız Muhammed Uçan

Nature

Erzurum Vali Yardımcısı Abdullah Dölek programda konuşurken

Program için gerekli mercilerden izin alınmış, programın duyurusu şehrin muhtelif yerlerine asılan bez afişlerle duyurulmuştur.. Programa şehir dışından özellikle de İstanbul ve Konya’dan katılan gönül dostları ile program süresince bir araya gelinerek hasret giderilmiş, vakıf çalışmaları hakkında görüş alış-verişinde bulunulmuştur.
Dördüncü “Efe Hazretleri Vuslat Günü” 11 Temmuz 1999 Tarihinde gerçekleştirilmiştir

Nature

Nature

1999 Vuslat Programında Erzurum Narmanlı Camii İmamı Abdullah Yılmaz konuşurken

Nature

Halk Müziği Sanatçısı Raci Alkır

Nature

Vuslat Programı çerçevesinde yaklaşık 200 misafire açık havada yemek verilmiştir.

Nature

1999 Vuslat açık alan yemeği

Beşinci “Efe Hazretleri Vuslat Günü” 2000 yılı Temmuz ayının 2. Pazarında gerçekleştirilmiş, yaklaşık 300 kişiye yemek ikram edilmiştir.
Altıncı defa gerçekleştirilen ve artık gelenekli hale gelen “Efe Hazretleri Vuslat Günü” için Efe Hazretleri Türbesi yanına yaklaşık 3.000 kişi kapasiteli portatif çadır yaptırılmış, program çerçevesinde bu alanda yaklaşık 600 misafire yemek ikram edilmiştir. Programda konuşmalar yapılmış, ilahiler okunmuş, program aralarında yeni dostluklar edinmek için sohbetler edilmiştir. Böylece 2001 yılı programı biraz daha düzenli icra edilmiştir.

Nature

Hafız Osman kardeşimizin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. (2001)

Nature

Zekai Kaplan’ın «Safa Geldiniz» gazeli (2001)

Nature

2001 yılı vuslat programında dinleyiciler

Nature

Vakıf Erzurum şube başkanı Hasan Mazlumoğlu 2001 yılı vuslat programında konuşmasını yaparken

Nature

Vakıf Konya şube başkanı Fevzi Günüç 2001 yılı vuslat programı konuşmasını yaparken

Nature

Vakfımızın ilahi okuma yarışması birincisi Abdullatif Efe gazel okurken (2001)

Nature

Erzurum müftülerinden ve din işleri yüksek kurulu üyesi Yaşar İşcan Hocaefendi (2001)

Nature

2001 vuslat programında cemaatle kılınan öğlen namazı

Nature

2001 vuslat programında açık alanda yenilen öğlen yemeği

Yedinci Gelenekli “Efe Hazretleri Vuslat Günü” programı 2002 yılında düzenlenmiş, programda çeşitli konuşmalar yapılmış, ilahiler okunmuş program çerçevesinde yaklaşık 200 misafire yemek ikram edilmiştir.

Nature

Gazelhan Hafız Muhammed Uçan Efe Hazretleri’nin dilinden “safa geldiniz” diyor (2002)

Nature

2002 yılı vuslat programında Konya Şube Başkanı Haşim Aydınoğlu konuşmasını yaparken

Nature

2002 vuslat programı misafir kardeşlerimiz Sadrettin Özçimi, Ahmet Şahin, Haşim Aydınoğlu ve Erol Dönmez’in ilahi ziyafeti

Nature

2002 yılı vuslat programı Ahmet Şahin öğlen ezanı okurken

Sekizinci Gelenekli “Efe Hazretleri Vuslat Programı” 2003 yılında da düzenlenmiş konuşmalar, ilahi okumaları ve yaklaşık 250 kişiye yemek ikramı ile program icra edilmiştir.

Nature

2003 Yılı Vuslat Programı çerçevesinde Hattat Hüseyin Kutlu Hocaefendi’nin Erzurum Kültür Merkezinde sanatsever gençlerle buluşması

Nature

2003 yılı vuslat programında Hüseyin Kutlu Hocamız konuşmasını yaparken

Nature

2003 Yılı Vuslat Programında Hüseyin Kutlu Hoca Efendi’nin ilahi ziyafeti

Nature

Hüseyin Kutlu Hocamızın arkadaşları ile birlikte misafirlere gazel ikramı

Dokuzuncu Gelenekli “Efe Hazretleri Vuslat Programı” 2004 yılı Haziran ayı son pazarında düzenlenmiş konuşmalar, ilahi okumaları ve yaklaşık 1750 kişiye ikram sunumu ile program icra edilmiştir.

Nature

Zeminin programdan önce hazırlanması

Çadırların kurulması

Nature

Nature

Nature

Nature

Nature

Efe Hazretleri Vakfı Genel Başkanı Ali İhsan Doğru 2006 vuslat programında vakıf çalışmalarını anlatırken

Nature

2006 Vuslat Programında Erzurum müftülerinden Yunus Kaya Hocaefendi konuşmasını yaparken

Nature

50. vuslat gününde vakıf genel merkezinden Hüseyin Doğru ile Konya şube başkanı Haşim Aydınoğlu vakıf çalışmaları ve vakıf yayınları hakkında bilgi verirken

Nature

2010 yılı vuslat günü misafirleri

Nature

Vuslat programı ile ilgili gazete haberi

Nature

2010 yılı vuslatında şehit Taki Efendi’nin torunu Zehra Ezirmik Efe Hazretleri’nin güftelerini okurken hem ağladı, hem ağlattı

Nature

2010 vuslat günü semaver tiryakiler için meydan almaya hazırlanıyor

Nature

Efe Hazretleri’nin “Semaver” gazelinden

Nature

2010 Vuslat Günü konuşmacı Yazar Ahmet Fidan dinleyicilere hitap ederken

Nature

2010 vuslat günü Vakfımız çocuk korosu

2014 yılı Vuslat Programı görüntüleri

Nature

Cemalettin Tül program sunucusu

Nature

Nature

Misafirler

Nature

Misafir hanımefendiler

Nature

Misafir araçlarının bir bölümü

Nature

Dönemin Pasinler Kaymakamı

Nature

Büyükşehir Belediye başkan vekili Eyüp Tavlaşoğlu

Nature

Hasan Mazlumoğlu İl müftüsünü karşılarken

Nature

Gazelhan grubu sağdan sola Zeki Daşdan, Mehmet Atar, Cüneyt Efendi, Zekai KAPLAN

Nature

Başkanlar bir arada (sağdan sola Erzurum şube başkanı Hasan Mazlumoğlu, genel başkan Ali İhsan Doğru, Konya şube başkanı Haşim Aydınoğlu)

Nature

2014 vuslat programında İl Müftüsü Hasan Çınar Beyefendi konuşmalarını yaparken

Nature

Vuslat günü vakıf yayınları satış standı oldukça yoğundu

Nature

Topluca yenilen yemek sofrası

Nature

1996 Yılında başlattığımız “Efe Hazretleri Vuslat Günü” ne “Efe Hazretleri Türbe ve Müştemilatı İnşaatı” nedeniyle ara verilmiş, yapılacak yeni düzenleme ile “Efe Hazretleri Vuslat Haftası” olarak ve içerisinde değişik ziyaret ve faaliyetleri bulunduracak şekilde şehir merkezi eksenli olarak devam ettirilecektir.

Nature

Nature

Vuslat Programlarının en güzel tarafı yıllar sonra bakıldığında şairin “hayali cihan değer” dediğinin en güzel örneklerinin burada yaşanmış olmasıdır: Şehadet şerbetini içmiş Taki Mazlumoğlu ile Hüseyin Kutlu Hocamızın samimi kucaklaşmaları ve alttaki resimde Hakka yürümüş olan Prof. Dr. Fevzi Günüç Hocamız ile Şehit Taki Mazlumoğlu ve halen hayatta olan Hüseyin Mazlumoğlu’nun bu görüntüleri bunun en anlamlı örnekleridir.

İlk sünnet merasimi vuslat programı içerisinde 7 Temmuz günü Alvar’da düzenlenmiştir, Genel cerrah doktorlar nezaretinde hazırlanan ortamda, İl Sağlık Müdürlüğü’nden temin edilen ambülansın da hazır bulundurulması ile icra edilen sünnet merasiminde tıbbi bütün şartlara riayet edilmiştir. 30 civarında çocuk sünnet edildikten sonra belli süre gözetim altında tutulmuş, doktorların izni ile evlerine gönderilmiştir. Bu çocuklar bir gün sonra da evlerinde ziyaret edilerek kontrol edilmişlerdir.

Lights

1996 Vuslat gününde sünnet olacak yavrularımız Efe Hazretleri’nin Kabr-i Şerifini topluca ziyaret ederken

Nature

Sünnet olan yavrularımız dinlenirken

Nature

Alvar Belediye Başkanı Hüseyin Mazlumoğlu yavrularımıza hediyelerini verirken

Nature

Vakıf şube başkanı Hasan Mazlumoğlu yavrularımızı ziyaret edip hediyelerini verirken

Nature

Erzurum Vali Yardımcısı Abdullah Dölek sünnet olan yavrularımıza hediyelerini verirken

Nature

Vuslat programı ile ilgili gazete haberi

Nature

Sünnet olan yavrularımızı bir yavrumuz izlerken

Nature

Sünnet programı ile ilgili gazete haberi

Nature

Hafız Muhammed Uçan sünnet olan yavrularımız için mevlit okurken

Tamamen ihtiyaçlı aile çocukları olup, kıyafet dahil hiçbir sünnet masrafı alınmamış, kendilerine çeşitli hediyeler verilmiştir. Sünnet olan çocuklarımız için misafirlere yemek ikramında bulunulmuş, Hafız Muhammed Uçan ve Mustafa Aksakal tarafından Efe Hazretleri’nin mevlidi okunmuştur.
İkinci sünnet merasimi yine anma programı çerisinde 1997 yılında gerçekleştirilmiştir. 40 çocuk sünnet ettirilmiş, çocukların ailelerinden hiçbir masraf alınmadığı gibi kendilerine de hediyeler verilmiştir. Tıbbi her türlü tedbir alınmış, çocuklar belli süre hekim gözetiminde tutulduktan sonra evlerine gönderilmişlerdir.
Sünnet merasiminin üçüncüsü 1998 yılı vuslat gününde gerçekleştirilmiştir. Bütün masrafları ve ulaşımları vakfımızca karşılanmak üzere 35 çocuk sünnet ettirilmiş, tıbbi şartlar yerine getirilmek suretiyle sünnet ettirilen çocuklar 24 saat tıbbi gözetimde tutulmuşlardır.
Sünnet programının dördüncüsü vuslat programı çerçevesinde ihtiyaçlı ailelerin çocuklarından oluşan 45 yavrumuz sağlık koşulları çerçevesinde sünnet ettirilmiştir

1997 yılında Ramazan ayı boyunca vakıf binasında halka açık haftada bir gün iftar yemeği verilmesine başlanmış, iftar yemekleri yapılan sıralama ile Efe Hazretleri cemaati evlerinde yaptırılarak ikram edilmiştir.

Lights

1997 yılı iftar sofrası

Nature

İftar programında sayın Valimiz Ahmet Kayhan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Erol Oral diğer davetlilerle iftar sofrasındalar

2000 Yılında da Ramazan ayı boyunca vakıf binasında halka açık haftada bir gün iftar yemeği verilmiş, iftar yemekleri önceki yılda olduğu gibi yapılan sıralama ile Efe Hazretleri cemaati evlerinde yaptırılarak ikram edilmiştir.

Nature

İftar sofrasında Yakutiye Belediye Başkanı Fahrettin Atınç duygularını ifade ederken,

2001 yılında da iftar yemeklerine geçmiş yıllardaki düzen içerisinde devam edilmiştir.
1999 yılında başlatılan “İftar Yemekleri” Alvar’da müştemilat bünyesinde farklı kesimlerle buluşmalar hâlinde (mesela 2017 yılında öğretim görevlisi, öğretmen, bürokrat ve basın grubu ile, 2018 yılında şehir esnafı ile, 2019’da yurtlarda kalan Kur’an Kursu talebeleri, üniversite talebeleri ile) devam etmiş araya pandemi tedbirlerinin girmesi nedeniyle ara verilmiş, bu hastalığın ortadan kalkması ile tekrar başlatılıp devam ettirilecektir.

Mihmanhanede verilen iftar yemeklerinden sonraki çay ve sohbet faslı

Nature

Nature

1996 Yılı Eylül ayı içerisinde Erzurum çocuk yuvası vakıf hanımlar grubu tarafından ziyaret edilerek yaklaşık 35 çocuğumuza giyecek ve kitap hediye edilmiştir.

Lights

1999 yılında şubemiz hanımlar grubu tarafından hastahanede ve evlerde özellikle kimsesiz hastalar ve yardım yapılan aileler hazırlanan hediye paketleri ile ziyaret edilmiş, hatırları sorulmuştur. Bu uygulama daha sonra da devam ettirilmiştir.
2000 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile vakfımızın işbirliği halinde düzenlediği Alvar Beldesi hanımlarına yönelik programlar icra edilmiştir.
Erzurum’a üniversite tahsili için gelen fakir öğrencilerin barındırılması için 1997 yılında Dadaşkent’te ev kiralanmış, kısmi masrafları vakıf tarafından karşılanan ev tefriş edilerek öğrencilere teslim edilmiştir.
1998 yılında Hanımlar grubunun faaliyetine gençlik grubu da eklenmiş, üniversiteli genç kızlarımızın katılımı ile bu çalışmalar hafta sonu sohbetleri biçiminde sürdürülmüştür.
1999 yılı Ağustos ayı içerisinde vuku bulan ve büyük can ve mal kaybına yol açan deprem münasebetiyle Alvar Belediyesi’nden temin edilen araç ile bölgeye gidilmiş, bölgenin deprem ekiplerinin delaletinde enkaz kaldırma çalışmalarına destek verilmiş özellikle Erzurumlu hemşehrilerimize yardımlarda bulunulmuştur.
1999 yılı Ramazan ayı boyunca ahirete intikal etmiş yol büyüklerimiz ve vakfımıza maddi- manevi destekte bulunanlar için Alvar Camiinde hatimler okutulmaya başlanmış, sonraki yıllarda devam ettirilen bu uygulamada hafızlara vakıf bütçesinden hediyeler verilmiştir.
1999 birlik ve kardeşliğin ziyadeleştirilerek pekiştirilmesi için vakıf binasında halka açık sohbet programları başlatılmış, bundan sonra da sürdürülmeye çalışılmıştır.
2000 ve 2001 yıllarında da vakfımıza maddi-manevi destekleri olan ve Hakk’a yürüyen can dostları için Ramazan ayı boyunca vakıf binasında hatimler okutulmuştur.
2002 yılında Şubemizce düzenlenecek sanat faaliyetlerinde kullanılmak üzere şehir merkezinde Lütfü KOCABEYOĞLU’na ait taşınmaz kiralanmış, içerisinde çeşitli bölmeler oluşturularak sınıflar meydana getirilmiştir.
Vakıf çalışmalarının tanıtılması ve fikir teatisinde bulunulması amacıyla Erzurum’daki gazete sahipleri ve köşe yazarları ile yemekli toplantı yapılmıştır.

Lights

2011 yılının “Efe Hazretleri Yılı İlan edilmesi” DOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı tarafından teklif edilmiş, bu teklif değişik çevrelerce olumlu karşılanarak oldukça destek bulmuş ancak gerçekleşmesi sonraki yıllara bırakılmıştır.

Nature

Nature

Nature

Nature

Nature

Yakutiye Belediyesi’ne 1.482 adet Hulasatu’l-Hakayık satışı gerçekleştirilmiştir.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Yakutiye Belediyesi ile ortaklaşa faaliyetler gerçekleştirilmesi için Türk İslam Sanatları Merkezi kurulması hususunda görüşmeler yapılmıştır.
Avlar Belde Belediyesi ile görüşmeler sonucu Efe Hazretleri Türbesi’ne belde içine girmeden ulaşılabilmesi için yeni yol yapılmasına dair imar tadilatı gerçekleştirilmiş yol sahasında kalan özel mülkiyetlerin kamulaştırılması için belediyece talep edilen ödeneğin çıkarılmasına yardımcı olunmuştur.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Vakfımızın iş birliğinde 2013 Ekim ayında “Uluslararası Efe Hazretleri Sempozyumu” düzenlenmiştir.
Sempozyumda yüzün üzerinde tebliğ sunulmuş, program dört salonda icra edilmiştir. Sempozyum vesilesi ile Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi’nde vakıf genel merkezimizce Efe Hazretleri’nin sözlerinden oluşan Hat ve Tezhib sergisi ile vakfımız genel merkez hanımlar grubunun organize ettiği elişi göz nuru eserlerden oluşan sergi açılmış, Efe Hazretleri’ne ait bir kısım özel eşyalar sergilenmiştir. Bu vesile ile Hüseyin Kutlu Hocamız ile İstanbul, Konya ve diğer şehirlerden kalabalık bir grup Erzurum’a gelmiş misafirimiz olmuşlardır.
Yine bu program çerçevesinde Efe Hazretleri Türbe ve Müştemilatı ziyaret edilmiş, mihmanhane ve açık alanda sohbetler düzenlenmiş, sofralar açılmış, semaver çayları içilmiştir.
Vakfımıza bağışlanan Erzurum’un en işlek caddesi yakınındaki dairenin tadilatı tamamlanarak “Efe Hazretleri Sanat Evi” olarak hizmete açılmıştır.
Efe Hazretleri ve yakınları için yıl içerisinde başlanıp mart ayına kadar hatim okunması geleneği başlatılmış, okunan yüzlerce hatimin duasının yapılması her yıl mart ayı içerisinde yapılmış bu vesile ile her yıl Alvar Köyü sakinleri tarafından programa iştirak eden kalabalık cemaata evlerde yemekler verilmiştir.
2016 Haziran ayında Efe Hazretleri Türbe ve Müştemilatı bünyesindeki Mihmanhanede başta Hüseyin Kutlu Hocamız olmak üzere İstanbul ve Konya’dan gelen hanımefendi ve beyefendi dostlarımız gruplar ve dönemler halinde misafir edilmişlerdir. Cami Minaresinden ilk ezan okunmuş camide ilk Cuma namazı, ilk teravih namazı kılınmış, hasreti çekilen demler yaşanmıştır. Çevre köyler ve şehirden gelen gruplara iftar ve sahur yemekleri verilmiş, teravih sonrası başlayan ve sahura kadar devam eden, Hüseyin Hocamız tarafından çaylı sohbetler edilmiş, haziruna Müştemilatın yapılış gayesi ve hedefleri hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.
2018 yılında Hace Hüseyin Efendi’nin torunlarının ve yakınlarının tamamının senede bir gün Alvar’da buluşmalarını teminen Erzurum’da bulunanlarla Alvar’da bir araya gelme programları başlatılmıştır.
EFE HAZRETLERİ’NİN TORUNU HAFIZ SADİ EFENDİ’NİN VEFATI
Efe Hazretleri’nin Torunu Hafız Sadi Efendi’nin vefatı 1996 yılında yaşanan en önemli hadiselerden birisi olmuştur. Uzun zamandan beri kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Hafız Sadi Efendi 1 Mart günü 63 yaşında iken İstanbul Haseki Hastahanesi’nde vefat etmiş, cenazesi Erzurum’a getirilerek, Diyanet İşleri Başkanı ve talebesi M. Nuri YILMAZ’ın Gürcükapı Camii Musallasında kıldırdığı namazın ardından oldukça kalabalık cemaat eşliğinde Alvar Beldesi’ne götürülüp 23 Mart 1983’de vefat eden babası Hacı Seyfeddin Efendi, 12 Mart 1956’da vefat eden dedesi Efe Hazretleri, yine 12 Mart 1918’de vefat eden büyük dedesi Hace Hüseyin Efendi gibi Mart kervanına katılmış, onların yanına defnedilerek sırlanmıştır.
Hafız Sadi Efendi, Dedesi Efe Hazretleri’nin yüksek şefkat ve merhametlerine mazhar olmuştur. Küçük yaşta hıfzını döneminin kıymetli hocalarından Hafız Ali Efendi’de tamamlamış muhterem pederleri nezaretinde döneminin bir grup hocasına Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezbere dinletmiştir.
Erzurum’un Kurşunlu Medreselerinde Arapça, Hadis, Tefsir dallarında talebe okutmuştur. Kendisi Merkez Vaizi olarak Erzurum’da bir müddet görev yapmış, vaazlık görevine Yalova’da devam etmiş, Yalova’da iken görevinden emekli olmuştur.

Nature

Nature

Nature

Hafız Sadi Efendi’nin cenazesi baba ocağından Gürcükapı Musallasına kalabalık cemaat tarafından götürülürken

Nature

Sadi Efendi’nin cenazesi Gürcükapı Camii Musallasında

Nature

Nature