Takvimlerimiz


Vakfımızın önemli faaliyetlerinden biri de 1995’ten 2018 yılına kadar her yıl düzenli olarak yürütmüş olduğu takvim faaliyetidir. Toplumumuza bir kültür-sanat hizmeti olarak sunulan takvimlerimizin serlevhalarında yer alan hüsn-i hat, tezhip ve ebrular ülkemizin dünya çapında üstad sanatkârları tarafından muhtevası ve tezyinî unsurları orijinal olarak hazırlanmıştır.

Takvimlerimizin ön yüzünde bulunan milâdî sene ay ve gün ile hicrî sene ay ve gün aynı şekil ve büyüklükte gösterilmiş ve bu uygulama Efe Hazretleri Takvimi ile başlayarak takvim hizmeti sunan diğer kurumlarca da benimsenerek yaygınlaşmıştır.

Takvimlerimizin arka sayfalarındaki bilgiler âyet-i kerîme meâllerinden hadîs-i şerif şerhlerine, âdâb-ı muâşeretten tarihî bilgilere, edebî metinlerden genel kültür bilgilerine bir çok sahada her Müslümanın bilmesi gereken konulardan ve muteber kaynaklardan titizlikle seçilmiş ve her yıl güncellenerek ciddi bir arşiv oluşturulmuştur.