DESTEGÜL GÜZEL SANATLAR MERKEZİ

Alvarlı Efe Hazretleri İlim ve Sosyal Hizmetler Vakfı Konya Şubesi’nin teşebbüsü ile Hattat Hüseyin Kutlu’nun delaletiyle talebesi Merhum Fevzi Günüç ve Merhum Ahmet Saim Arıtan hocalarımızın katkılarıyla 1997 yılında kurulmuştur.

Türk İslam Medeniyet telakkisini en nadide şekilde ortaya koyan şaheserler, ecdadımızdan miras aldığımız gelenekli sanatlarımızdır. Destegül Güzel Sanatlar Merkezi olarak sanat eğitimimize Hüsn-i Hat ve Tezhib dersleri ile başlanmıştır. Daha sonraki yıllarda ise Ebru, Cild, Çini, Minyatür ve Musiki sanat dalları ile eğitim yelpazemiz genişlemiştir. Tarihin imbiğinden süzülerek sistemleşen meşk usulüne sadık kalarak eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir. İcazet geleneğini devam ettirerek ecdadımızın mirasını yozlaştırmadan; günümüz teknolojik imkanlarını da kullanarak geçmişten günümüze bir köprü vazifesi yapmaktayız.

Kuruluşumuzda Merhum Hattat Prof. Dr. Fevzi Günüç ile başladığımız Hüsn-i Hat derslerimize, hocamızın icazet verdiği talebeleri Osman Duran, Gülşen Yıldız, Ali Kemal Kakan, Hilal Çakmak ve Ersan Perçem ile devam etmekteyiz.

Tezhib derslerimiz ilk olarak Sema Nakışhanesi ve Topkapı Sarayı Nakışhanesi hocalarından M. Semih İrteş ve Mamure Öz tarafından 2004 yılına kadar devam ettirilmiş, sonrasında ise Ersan Perçem bu görevi sürdürmeye başlamıştır. 2010 yılından itibaren ise icazetname verdiği talebeleri Zeliha Yıldız, Banu Bayrak, Fatma Özsu ve Melike Arundaş nezaretinde tezhip dersleri devam ettirilmektedir.

Minyatür derslerimiz, 2005 yılından Ersan Perçem ile başlamıştır. Daha sonra hocamızın icazetname verdiği talebeleri Halime Güler Yağcı, Şükran Şavlı ve Zeynep Yazıcı ile sürdürülmektedir.

Ebru derslerimiz, neyzen ve ebrucu M. Sadreddin Özçimi tarafından 2016’ya kadar devam ettirilmiş, daha sonra ise icazetname verdiği talebeleri Betül Koyuncu, Esma Erarslan, Ebru Kurban ve Fatma Çakmak tarafında yürütülmektedir.

Cild derslerimiz, Merhum Prof. Dr. Ahmet Saim Arıtan tarafından uygulamalı olarak verilmiştir. Hocamızın vefatından sonra talebesi Fatma Şeyma Boydak devam ettirmektedir.

Selçuklu ve İznik Çini uygulamaları Faik Kırımlının icazetname verdiği tek talebesi olan Kâzım Küçükköroğlu tarafından yürütülmeye başlanmış, desen derslerini ise tezhip ana sanat dalı desteklemektedir.

Musiki derslerimiz Şükriye Gezgin, Ahmet Safa Mızrak, Mithat Çömlekci ile sürdürülmektedir.

Destegül Güzel Sanatlar Merkezi zaman içerisinde kurumsal bir kimliğe dönüşerek, 2009 yılından itibaren Destegül Kültür ve Sanat Derneği (DEKSAD) adını almıştır. Deksad olarak, düzenlediğimiz sergiler, seminerler, söyleşiler ve icazet merasimleri ile gelenekli sanatlarımızın daha geniş kitlelere ulaşmasını hedeflemekte, alanında icazetli hocalarımız ile şehrimize hizmet etmekteyiz.

Merkezimizden Genel Görüntüler

2008 Hüsn-i Hat ve Tezhib Ana Sanat Dalı İcazetname Merasimi

Ebru Ana Sanat Dalı İcazetname Merasimi

2019 yılında düzenlediğimiz Hüseyin Kutlu Hocamızın İslam Medeniyetinde Mushaf Geleneği Konferansı

 

 

Hz. Mevlana’nın vuslat yıldönümlerinde düzenlediğimiz sergilerden.

2019 yılında Tantavi Kültür Sanat Merkezinde düzenlediğimiz sergi.

Letonya’da düzenlediğimiz sergi